Totaalonderhoud

De afgelopen jaren hebben we bij diverse bedrijven veelvuldig het onderhoud mogen verzorgen, waar het nu gaat om kleine aanpassingen of grote verbouwingen. De veelzijdigheid van onze mensen op alle vakgebieden is voor veel bedrijven een voordeel; voor iedere klus kan 1 bedrijf worden benaderd die in overleg met u een traject uitzet voor de geplande werkzaamheden. Totaaloplossingen voor de verbouw van kantoren en het realiseren van een nieuwe indeling van kantoren en bedrijven pakken wij moeiteloos op. Wij verzorgen hierbij het totale traject van ontwerp tot het aanpassen van data, elektra, ventilatie en verwarming. Wij zijn hierbij op de hoogte van de eisen die worden gesteld door bijvoorbeeld de Arbodienst ten aanzien van een gezonde en veilige werkruimte.

Ook wanneer het gaat om het buitenterrein, (camera) beveiliging en de buitenzijde van het vastgoed kunnen wij het project van A tot Z voor u verzorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van de dakbedekking, aanbrengen van dakbeveiliging of het realiseren van een compleet beveiligingsplan voor uw bedrijf. Kortom; 1 aanspreekpunt voor al uw onderhoud.

In 2012 zijn wij een traject opgestart voor de certificering voor VCA** en deze hebben we dan ook glansrijk gehaald in december van ditzelfde jaar. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om onze mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist; het is een veelzijdig programma waarmee Nonstop Bouw BV wordt getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld en wij hebben dan ook besloten om voor 2 sterren certificering te gaan zodat wij overal als hoofdaannemer kunnen optreden; een absolute meerwaarde voor Nonstop Bouw BV. In het kader van veilig werken hebben we ook besloten onze medewerkers en enkele actieve ZZP-ers een hoogwerkercurusus aan te bieden.