Dagelijks Onderhoud en Mutaties

Dagelijks Onderhoud en Mutaties

Nonstop Bouw BV verzorgt het Dagelijks Onderhoud voor Woningcorporaties, VVE beheerders, Vastgoedbeheerders, Verzekeringsmaatschappijen. Iedere storing die wij krijgen gemeld wordt direct opgepakt; wij nemen contact op met huurders om de werkzaamheden gezamelijk af te stemmen en proberen hierbij altijd de wensen van de klant te respecteren. Voor deze werkzaamheden hebben wij allround technisch medewerkers in dienst die heel veel ervaring hebben en het probleem wordt dan ook bijna altijd direct opgelost. Indien opvolgwerk van derden zoals bijvoorbeeld een loodgieter of elektricien noodzakelijk blijkt wordt dit digitaal verwerkt door middel van een tablet/ smartphone. Zo wordt direct een opvolgactie ingepland en kunnen we de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden snel en adequaat oplossen. Vervolgens worden de werkzaamheden weer teruggekoppeld naar onze opdrachtgever. We werken momenteel aan een applicatie die het mogelijk maakt de gereedmelding of terugkoppeling automatisch te laten plaatsvinden.

Naast het Dagelijks Onderhoud verzorgen wij ook regelmatig Mutaties, de leeggekomen verhuureenheden dienen weer op verhuurbaar niveau te worden gebracht en hiervoor moeten er diverse vaak standaard werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het sluitend maken van ramen en deuren, nazien en herstellen van elektra en waterleidingen etc., herstellen stukadoorwerk, tegelwerk en in sommige gevallen vervangen van keukens en badkamers. Uiteraard dienen deze werkzaamheden snel te worden uitgevoerd zodat de woning of het bedrijfspand snel weer kan worden verhuurd. Nonstop Bouw BV heeft ivm deze werkzaamheden vaak enkele projectkeukens op voorraad van standaard afmeting; hetgeen scheelt in doorlooptijd. Wij hebben in het kader van “Lean” werken met onze onderaannemers een vaste planning voor mutaties opgesteld zodat iedere mutatie vooraf exact wordt ingepland en voor iedereen duidelijk is wat wanneer moet plaatsvinden. In de praktijd betekend dit vaak dagen winst in de planning waardoor het vastgoed eerder kan worden verhuurd.